WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Groch siewny 2019
Jęczmień jary 2019
Jęczmień ozimy 2019
Pszenica zwyczajna jara 2019
Pszenica zwyczajna ozima 2019
Pszenżyto ozime 2019
Rzepak ozimy 2019
Żyto ozime 2019
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Soja 2018
Jęczmień ozimy 2018
Pszenica zwyczajna ozima 2018
Pszenżyto ozime 2018
Żyto 2018