WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Groch siewny 2018
Jęczmień jary 2018
Jęczmień ozimy 2018
Pszenica zwyczajna jara 2018
Pszenica zwyczajna ozima 2018
Pszenżyto ozime 2018
Rzepak ozimy 2018
Żyto 2018
Ziemniak 2018
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Soja 2018
Jęczmień ozimy 2018
Pszenica zwyczajna ozima 2018
Pszenżyto ozime 2018
Żyto 2018