WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Pszenica zwyczajna ozima 2017
Jęczmień ozimy 2017 Jęczmień ozimy 2017
Pszenżyto ozime 2017
Rzepak ozimy 2017
Żyto ozime 2017
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2017
Pszenica zwyczajna ozima 2017
Pszenżyto ozime 2017
Rzepak ozimy 2017
Żyto ozime 2017